Godkända asbestutbildare

För att gå en asbestutbildning, vänligen kontakta en Asbestutbildare godkänd av BYN. Se hela listan nedan. 

Utbildningsintyg

Den som genomgått utbildning enligt de utbildningsplaner som upprättats av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) erhåller ett utbildningsintyg i form av ett plastkort i kreditkorts storlek. Detta utfärdas av BYN och distribueras i samråd med utbildningsgivaren.

BYNs register

Kursdeltagare som genomgått utbildning kommer också att registreras i BYNs register. De som utövar tillsyn av arbetsmiljön vid hantering av asbest kan få information om en person har rätt utbildning för de arbetsuppgifter som utförs. I samband med registrering följer BYN noga reglerna som upprättats i Dataskyddsförordningen, GDPR, Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679/EG av den 27 april 2016. Det innebär bland annat att BYN genom utbildningsgivaren inhämtar ett personligt godkännande från kursdeltagaren att få registrera uppgifter om utbildningen.

BYNs godkända asbestutbildare

Göteborg

Jönköping

Skåne

Stockholm Gotland

Uppland

Västerbotten

Östergötland