Nya yrkesutbildningsavtalet

Företagsinformation om rutiner för anställning av företagslärlingar för grundutbildning

Från den 1 juli 2020 gäller ett nytt yrkesutbildningsavtal. Den kategori av lärlingar som påverkas först är företagslärlingar som tidigast i juli ska påbörja sin grundutbildning och yrkesteoretiska distansutbildning. Här vill BYN därför informera om några av de punkter nya avtalet för med sig, som kommer att påverka verksamheten från 1 juli 2020. Notera att ytterligare förändringar träder ikraft vid årsskiftet 20/21. Mer information om detta kommer senare.

Påverkar inledningsvis endast företagslärlingar som genomför grundutbildning i företaget

Det är viktigt att komma ihåg att för alla de lärlingar ni redan har och för de elever som går ut från gymnasieskolan i juni 2020 gäller de nuvarande reglerna (yrkesavtal 2006) och ni hanterar dessa precis som tidigare. De förändringar som beskrivs nedan gäller ENDAST företagslärlingar som ska genomföra en grundutbildning i företaget och bland annat läsa distansutbildning.
En lärlingsanställning sker i enlighet med Yrkesutbildningsavtalet bygg och anläggning och gäller för yrken med yrkesbevis. För de som saknar yrkesutbildning gäller att grundutbildningen ska slutföras inom ramen för en kompletterande utbildning som företagslärling.

Grundutbildningen: yrkesteoretisk distansutbildning och praktisk utbildning

Grundutbildningen som en företagslärling ska genomgå innehåller dels en yrkesteoretisk distansutbildning som betalas av företaget dels den praktiska utbildningen i företaget. Den ska genomföras inom maximalt 12 månader (maskinförare 6 månader). Parterna rekommenderar att företaget säkerställer att den blivande lärlingen har de förutsättningar som krävs för att klara den yrkesteoretiska distansutbildningen.
En person som har en yrkes- eller högskoleförberedande examen från gymnasieskolan bör ha förutsättningar att klara den yrkesteoretisk distansutbildningen.
För personer som saknar en gymnasieexamen bör företaget överväga om det finns motivation och den grundläggande kompetens som är nödvändig för att genomföra en distansutbildning. Vissa möjligheter finns till stöd gällande svenska språket för den som har sådana behov.

Nya rutiner för Grundutbildning i företag

I samband med att nya avtalet trädde i kraft 1 juli 2020 lanseras även ett nytt, anpassat, IT-verktyg för registrering av företagslärlingar.

Vid anställningen:
 • Företaget anmäler/bekräftar lärlingsanställningen i Mina sidor. All inloggning sker med Bank-ID. Företagsuppgifter hämtas från bolagsverket baserat på det uppgivna
  organisationsnumret och kollektivavtalstillhörigheten kontrolleras. Kontaktpersonen på företaget ska förutom egna uppgifter också ange en tilldelad handledare och dennes
  kontaktuppgifter.
 • Den tilldelade handledaren ska inneha yrkesbevis inom samma yrke som företagslärlingen ska utbildas inom och får handleda maximalt tre lärlingar samtidigt.
 • Handledaren intygar genom kvittering i registret att denne har tagit del av handledarinstruktionerna för lärlingsutbildningen.
 • Företaget anger i registret om anställningsformen är en provanställning. För maskinförarlärlingar kan provanställningen vara maximalt 6 månader och övergår därefter till en tillsvidareanställning. För övriga yrken kan provanställningen vara maximalt 12 månader.
 • Företaget beställer och betalar den yrkesteoretiska distansutbildningen.
 • Företaget ska utfärda ett skriftligt anställningsavtal där anställningsformen framgår.
 • Minimiålder för en företagslärling är 18 år. Om det skulle vara aktuellt att anställa en lärling som är under 18 år måste en dispens sökas hos BYN innan anställningen kan etableras.
Under grundutbildningen:
 • Under grundutbildningen ska lärlingen genomföra den yrkesteoretiska distansutbildningen och rapportera de praktiska läranderesultaten som uppnås.
 • Leverantören av den yrkesteoretiska distansutbildningen rapporterar resultaten direkt i Mina sidor.
 • Handledaren godkänner/bekräftar de praktiska läranderesultaten som lärlingen har rapporterat genom en egen markering på Mina sidor.
 • Det är viktigt att eventuellt byte av handledare under utbildningstiden meddelas i Mina sidor.
 • Om utbildningen riskerar att kräva mer tid än 12 månader kan BYN regionen i överenskommelse med företaget och lärlingen medge en förlängning av utbildningstiden.
 • Eventuell frånvaro som riskerar att påverka grundutbildningstidens längd behöver anmälas till BYN regionen via Mina sidor.
När grundutbildningen är klar:
 • När både den teoretiska distansutbildningen och det praktiska läranderesultat uppnått den nivå som krävs för ett godkännande i det aktuella yrket är grundutbildningen slutförd och lärlingen kan övergå till kvalificeringstid.
 • BYN regionen godkänner grundutbildningen i registret och ger klartecken till att kvalificeringstid inleds.

Två system/register

Notera att under en tid framöver kommer det nya registret med Mina sidor vara igång jäms med det gamla registret. Detta innebär att som handledare/företagare kan man behöva hantera lärlingar i två system/register under en tid framöver.

Relaterade dokument