Från elev till lärling

Gymnasiet, Komvux eller utbildning hos utbildningsgivare

Som gymnasieelev eller vuxenstuderande har du börjat en skolförlagd utbildning för att bli yrkesarbetare. Efter utbildningen inleder du nästa fas på väg mot ett yrkesbevis, som anställd lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal. I samband med detta gör du och din arbetsgivare en lärlingsanställningsanmälan och du påbörjar din kvalificeringstid. Här är det viktigt att du har läst rätt grundutbildning för det yrket du blir anställd som, annars måste du komplettera de saknade delarna för att få en godkänd grundutbildning. När du uppnått rätt antal månader – 24, 30 eller 36 månader beroende på yrke – kan du äntligen ansöka om ditt yrkesbevis!

Företagslärling

Har du fått anställning som lärling men saknar helt eller delvis en godkänd grundutbildning får du den istället på företaget. Utbildningen består av två delar, en teoretisk och en praktisk del, som läses parallellt. Din arbetsgivare beställer distansutbildningen genom din BYN-region i samband med att du får din anställning. Du anställs som företagslärling och ska parallellt med den teoretiska distansutbildningen också göra de praktiska delarna som förs in i din e-bok. De praktiska delarna bygger på de yrkeskvalifikationer som gäller för respektive yrke och där du som lärling ska uppnå en viss grad av självständighet i respektive kvalifikation. Dessa ska också godkännas av din handledare.

Du har antingen 6 månader (maskinyrken) eller 12 månader (övriga yrken) på dig att bli klar med både de teoretiska och de praktiska delarna av din grundutbildning. När den är klar och din handledare har godkänt alla delmoment så ska BYN-regionen godkänna din grundutbildning och du kan påbörja din kvalificeringstid.

Var aktiv, utmana dig själv

Oavsett vilken utbildningsväg du går är ditt lärande i arbete avgörande för att utveckla rätt kunnande och kompetens. Du måste vara aktiv, utmana dig själv och se till att du får varierande arbetsuppgifter för att lära dig hela yrket. Som stöd för vad du ska kunna har du BYNs yrkeskvalifikationer.