Från elev till lärling

Gymnasiet eller Komvux

Som gymnasieelev eller vuxenstuderande har du börjat en skolförlagd utbildning för att bli yrkesarbetare. Efter utbildningen inleder du nästa fas på väg mot ett yrkesbevis, som anställd lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal. I samband med detta gör du och din arbetsgivare en lärlingsanställningsanmälan och en digital utbildningsbok (e-bok) utfärdas av din BYN-region. I denna utbildningsbok samlar du dina arbetstimmar. När du uppnåt rätt antal timmar och dessa blivit godkända kan du äntligen ansöka om ditt yrkesbevis!

Företagslärling

Har du fått anställning som lärling utan grundutbildning får du den istället på företaget genom en distansutbildning. Distansutbildningen beställs av din arbetsgivare genom din BYN-region i samband med att du får din anställning. Den som registreras som företagslärling från och med 1 juli 2020 kommer följa yrkesutbildningsavtal 2020. Detta innebär bland annat att du i din utbildningsbok kommer samla arbetsmånader istället för arbetstimmar.

Var aktiv, utmana dig själv

Oavsett vilken utbildningsväg du går är ditt lärande i arbete avgörande för att utveckla rätt kunnande och kompetens. Du måste vara aktiv, utmana dig själv och se till att du får varierande arbetsuppgifter för att lära dig hela yrket. Som stöd för vad du ska kunna har du BYNs yrkeskvalifikationer.

Relaterade dokument