Skol- och yrkestävlingar

Det är viktigt att ha en hög kvalité på yrkesutbildningarna, för att nå upp till detta finns det flera olika sätt. Ett roligt sätt är att genom skol- och yrkestävlingar öka kunskapstörsten och viljan att lära sig mer om sitt framtida yrke. Dessutom ger det eleverna och skolan en möjlighet att känna av vilken utbildningsnivå man har i förhållande med andra elever och skolor.

Yrkestävlingar

Inom byggbranschen tävlas det inom bland annat yrkena murare, betongarbetare, plattsättare, golvläggare och anläggningsarbetare. Det finns även en lång tradition av tävlan inom yrket maskinförare, i över 25 år har det anordnats SM i Maskinförare.
I Sverige finns idag en organisation som heter Worldskills Sweden. De organiserar bland annat Yrkes-SM och är med och driver det svenska yrkeslandslaget. Byggbranschens motsvarighet heter Construction Skills Sweden och hanterar och stöttar de tävlingsyrken som ligger under bygg och anläggning.

Syftet med Skol- och yrkestävlingar är:

  • att höja kvalitén på utbildningar och därmed kompetensen i branschen
  • att attrahera fler ungdomar till utbildningarna och branschen
  • att synliggöra yrkesstoltheten

Vill din skola vara med och tävla?

Du hittar mer information på Construction Skills Sweden.