Funderar du på att bli yrkeslärare?

Har du goda yrkeskunskaper inom något eller några yrkesämnen? Gillar du att dela med dig av din kunskap? Då är kanske yrkeslärare rätt jobb för dig.

Linköpings universitet (LiU) bjuder in till en digital föreläsning!
Du är välkommen att lyssna och ställa frågor till Ronny Högberg, programansvarig, Monica Larsson, studievägledare och Pelle Westerholm, yrkeslärare som läst vid LiU.
Du får bland annat information om programmet, hur antagning till går till samt hur det är att plugga till yrkeslärare.

Tid: 30 november klockan 19.00-20.00
Plats: Digitalt via Zoom, länk. (Passcode/möteskod: 790110)

Om utbildningen:

Yrkeslärare, 90 hp

    • Distansutbildning
    • Halvfart
    • 25 obligatoriska träffar på plats i Linköping.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och innehåller kurser om exempelvis yrkesdidaktik, kunskap och lärande, bedömning och betygssättning, sociala relationer och skolutveckling.  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och genomförs i möjligaste mån på en skola i den studerandes hemkommun eller nära den.

För att studera på yrkeslärarprogrammet krävs att du förutom grundläggande behörighet även uppfyller kraven för särskild behörighet. Den särskilda behörigheten utgörs av dina yrkeskunskaper. Under utbildningen får du ingen ytterligare kunskap i det yrkesämne du ska undervisa.

Läs mer om utbildningen.