Inbjudan till föreläsningen Simulatoranvändning i maskinutbildningar

Fler och fler skolor och utbildningar väljer idag att använda sig av simulatorer i sin undervisning. Vilka är fördelarna och hur ser trenderna ut? Kan man faktiskt se en fördjupad/breddad kunskap hos eleverna? Finns det några praktiska och ekonomiska fördelar för skolorna? Hur lägger en lärare upp sin undervisning utifrån användandet av simulator?

—————————————————————————————————————————

BYN önskar att få bjuda in yrkeslärare och skolledare som jobbar med maskinrelaterade utbildningar som t.ex BA-programmets inriktning Anläggningsfordon, utbildningen Fordon & transport eller Naturbruk till den digitala föreläsningen:

Simulatoranvändning i maskinutbildningar

– Lärdomar från ett flerårigt utvecklingsprojekt med utökad simulatorundervisning inom skogsmaskinförarutbildningar.

Föreläsare:

Datum:

20 oktober 2022

Tid:

14:30-16:00

Via:

Teams, länk mailas ut dagen innan föreläsningen.

Anmälan:

Länk


Med vänlig hälsning
Thomas Hagman & Christian Nielsen
BYNs kansli